6 - bytovka

Rating a informácie o 6 - bytovka

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6 - bytovka 9507 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 664276. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 23.3671% spoločností je horších ako 6 - bytovka.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6 - bytovka" href="http://6-bytovka.sk-rating.com/">
   <img src="http://6-bytovka.sk-rating.com/6-bytovka.png" width="150" height="25" alt="Rating 6 - bytovka" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6 - bytovka

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia